Timár György VÁLOGATOTT AGYRÉMEIM

Egyetlen strand szék buxtehude

egyetlen strand szék buxtehude meet 50+

Víz alatti levél az Adriacinkének, Tolnai-motívumokra Kedves Adriacinke, Régi ismerősöm vagy, ha nem is láttalak még soha, mert egyetlen strand szék buxtehude hozta a munkám és a te munkád, hogy egyikünk egy örökös hivatalban körmöl, másikunk az örökös tenger fölött, a levegőben csapong és köröz. Jól ismerlek mégis, régi és közelmúltbeli könyvekből, olvasmányaim regisztrációiból, valójában a sajátommá alakított aktákból föltekintve az üres égre, mely egy elsüllyedt levéltárból aligha látható tisztán.

Hogy az üres eget miért kéne még tisztán is látni, fogalmam sincs. Persze a hangodat jól ismerem: akkor csendül fel, amikor már semmit nem értek abból, amit rablott betűkből próbálok kiolvasni. Ezért írok neked: mert nem láthatlak.

Balassa Péter: Víz alatti levél az Adriacinkének, Tolnai-motívumokra

Nekem ugyanis az a - fölösleges és elkerülhetetlen - örökké ismétlődő munkám, hogy vételezek olykor ezt meg azt egy elsüllyedt levél- és könyvtárból. Kérték is, nevezzem apám könyvtárának, de csöndesen elhárítottam, mert abból a bibliotékából már szinte minden megsemmisült, link nagybátyám kölcsönkérte és eladta csaknem az összes kötetet jól fizető antikváriumokban, kivéve a túlfűtött életrajzi regényeket, meg a népszerű zene- és színháztörténeti munkákat - Dietrich Buxtehude csudálatos élete, Mozart kutyája, Paganini az ördög hegedűse, Isadora Duncan és a selyemsál hiteles tragédiája stb.

Ezért írok neked, Adriacinke. Antikvárium, emlékezetgyűjtemény, egy elpusztult földrész, ország és kultúra tudásanyaga - maga a tudhatatlanság könyvtára immár. Sírni kellene ezen, de inkább egyetlen strand szék buxtehude nevetni lehet, hogy mindez: mondagyűjtemény, amitől még kevésbé értjük magunkat.

Timár György VÁLOGATOTT AGYRÉMEIM

Ahogyan Kafka írja a Prométeuszban: "A monda a megmagyarázhatatlant próbálja magyarázni. Mivel a valóságra épül, újra megmagyarázhatatlanságban kell végződnie. Hol nem voltam, ahol egyetlen strand szék buxtehude. Először Belgrádban nem voltam, nyarán, a BITEF idején, az alternatív színház melletti Srpska Kafana nevű, akkor híres-hírhedt irodalmi kávéház terasznak nem egyetlen strand szék buxtehude kiülős helyén. Hőségben, rossz, büdös, állott városi levegőben.

Továbbá meggondolatlan, sőt ostobán vakmerő is. Minderre ön egész könyvnyi bizonyítékot tart a kezében. Azt kérdi, vajon egy vidám könyv mennyiben meríti ki a könnyelműség, a meggondolatlanság és a vakmerőség fogalmát.

Előtte fantasztikus ebédet ettünk az Áttetsző könyvtár szerzőjének, Beáta tanárnőnek a húgánál, Áginál, az akkori Boris Kidrič utcában, ratatujt főztek, ne kérdezd mi az, egyszóval: remek, ízek concordiája, mint egy Rossini-pástétomban de még csak nem is egyetlen strand szék buxtehude rá. Bemutattak mindenféle fontos könyvembernek: rettenetesen izgatott volt mindenki, nem tudom már miért, "a helyzet, a helyzet" ismételgették - a Književna Reč című, szörnyen veszedelmes ellenzéki fórum ádáz arcú munkatársai, írók és szerkesztők, egy világhírű színikritikus és dramaturg, aki most érkezett vissza Cincinnattiból, a nemzetközi Beckett-konferenciáról, ahová a mester valahogy nem ment el elképzeltem, amint az úgynevezett mester mégis elmegy, Buster Keatonos, üres árok - arcával rozspálinkát kér, csíkos zsakettnadrágban, keménykalappal kezében szteppelni kezd a konferencia közönsége előtt, egy ismeretlen kelta dialektusban bohóctréfákat nyomat, majd fapofájából nyelvet ölt, fügét mutat a tudós testületnek, és esetleg kóros szellentési ingerére hivatkozva sietve távozik, kéri a köpenyét.

egyetlen strand szék buxtehude egyetlen landeck

No meg ott trónol a Szerb Kávézó főhelyén egy hórihorgas, kráter-fejű, erőteljes, hangoskodó férfi is, Danilo Kiš, a nagy és szilajon bölcs író. Láncban dohányoztunk, egymás után ittuk a törökkávét és az erős pálinkát.

egyetlen strand szék buxtehude találkozó között nem házas kanadában

Egyetlen szemem előtt, mely csak a tengermélyi homályhoz szokott, hirtelen elborult a világ, magyarán berúgtunk, mint állat. Egész helyesek lehettünk.

== DIA Könyv ==

Danilo a pálinka szellemében Petriről beszélt vagy fordítva mert éppen őt fordította :Petri szellemében ivott, V. Pepi pedig, akit szemmel láthatóan veszekedve szeretett, tisztelt szerb, crnagorac, szlovén és horvát költő, festő és szobrász egyaránt, most is, mint mindig, a helyzetről motyogott, darált magában is, másokkal is, megállás nélkül, okosan, izgatottan és nyakatekerten, a becketti nyelv nélküliség sajátos, helyi határánelemzett valamit, Ernst Bloch és Eörsi Pisti gondolathalálmenetkéinek ma már szabad szemmel nem látható, kényes módszertani határmezsgyéjén, talán a nagy összefüggéseket konstruálta újra, utoljára, melyekből ma már semmire sem emlékszem.

Talán ő sem értette, miért is?

egyetlen strand szék buxtehude naya rivera mark salling társkereső

Danilo közbe-közbekiabált, "báromság, Pepikém" mígnem jött, pontosabban arra vonult egy fantasztikusan szép és nem arányosan, hanem vonzóan telt, hosszú hajú lomha nő, lehetetlen, de kihívóan ordenáré piros répanadrágban, lustán, cigarettázva, unottan és eltelten egyszerre, akit láthatóan mindenki ismert, Danilo köré fonta a karját, aki eközben felém fordult: "Ná te hülye mágyár, odáádjám fél hátig?

Vigyed, há ákárod. Röhögés, újabb pálinkák, kávé, vad arcú, déli, veszedelmes és magasra taksált, világraszóló, alternatív entellektüelek jöttek-mentek, homályos, félpercig élő, halálosan fontos megállapodásokat kötve egymással, akikről tudnom kellett volna már mindent, összes műveik címét, egy könyvtárra való erős irodalmat, folyt, folydogált, és lüktetett, forrt tovább a helyzet mint olyan ez a szó mára megmagyarázhatatlanná vált, szakrálisan hangzó, korabeli lexikai baromságfolydogáltak tovább Pepi hevült monológjai, és így tovább, amíg aztán rejtélyes ügyekben hirtelen szét nem széledt mindenki.

Mostanáig nem tudom, hol voltam, mi volt az a fontos ügy, nyilván nem voltam, ahol voltam. Másodszor meg Egyetlen strand szék buxtehude volt az a hely, ahol nem tudtam, hol nem voltam, egy domboldalon álló, Bauhaus utánzatú ház harmadik emeleti lakásában, apám elhordott könyvtárának helyén, Forgách Andrással, az íróval és dramaturggal néztük, miközben anyám a magasföldszinti lakásából folyamatosan hordta föl a karácsonyi bejglit, hogy mi folyamatosan felzabáljuk az egészet.

Nyolc-kilenc órán át ültünk a tévédoboz előtt, alig beszéltünk, folyamatosan szóltak a telefonok, feleségek-asszonyok nem főztek, nem készülődtek az ünnepre, ez volt az ünnep, a Jarry-féle bohócvérfolyás, csak néztük, néztük a kedvesem hu társkeresés, ám inkább hisztérikus tudósításokat.

Féltünk és boldogok voltunk. Bamba katarzis lett úrrá mindnyájunkon, amiből azóta is társkereső nők thionville a bamba.

Tiszta röhej! Elevenen megnyúzás? Na ne! Videózással egybekötött, csoportos erőszak, terhesek és apácák ún. Ez azért túlzás. Orvlövészet, történelmi útonállás? Tavirózsák vagy tavibombák, jól hallottam?

Kész komédia, könyvszemetekben se olvasni ilyesmit. Amit ez a média művel! Anyám a végén már palacsintahegyeket hozott: "Meg is őrülök, jaj, de izgalmas, ezt nem lehet kibírni.

Egyetek csak, fiam, legalább egyetek, muszáj enni. Utóbb, jóval utóbb, mert még erre is figyelt, tudtuk meg a Tolnai által szerkesztett, VÉG című, szalagfeliratos újságokból, hogy éppen ezen a napon, talán palacsintafalás közben halt meg valahol Franciahonban, egy szegényházban Samuel Beckett, aki meghagyta, hogy csak a gyors, ismeretlen helyre történő elföldelését követő napokban lehet nyilvánosságra hozni: kiment végre, exitált.

egyetlen strand szék buxtehude tanzkurs wuppertal single

Ahogy Shakespeare-nél a felvonásvégek után írva van: exeunt: mind el már aki járni tud még a darabjai végén. A végét járó korszak, a modern farce végjátékírója a játszma végét mintha csak időzítette volna: azon a napon hal meg, amikor Romániában és majdnem egész Európában megbuknak az abszurd diktatúrák.

A egyetlen strand szék buxtehude és Beckett halála ráadásul a francia forradalom bicentenáriumának kissé rossz és vérfoltos lelkiismerettel megünnepelt évére, a zagyva felszabadulás végére és a dizájnolt neo-vérontáskorszak, a VÉRPLAZA kezdetére esik. Az Atlantisz-levéltárból lopott akták egyikére ezt a vinyettát ragasztom: "December huszonkettedike művészete". Nagyszerű bohócnyelv szunnyad benne: "Mondd, test. Benne senki. Semmi elme. Az a legkevésbé.

Nem volt nála semmiféle festőszerszám, még egy vázlatfüzet sem.

Ahol senki. Kezdetben a test.

Buxtehude - my favorite works

Kezdetben a hely. Kezdetben mind a kettő.

Most az egyik. Most a másik.

egyetlen strand szék buxtehude tánciskola táncórák egyedülállók berlin

Ha azt unod, und megint emezt. És így tovább. Valahogyan tovább.

Míg meg nem unod mind a kettőt. Add fel, állj odább. Ahol sem ez, sem az. Ott is unod.