Misszió keresztyén, muszlim és zsidó szemszögből - elak.hu

Oldal ülések muszlim megtértek, Misszió keresztyén, muszlim és zsidó szemszögből

Misszió keresztyén, muszlim és zsidó szemszögből

Misszió keresztyén, muszlim és zsidó szemszögből Vallásközi utazáson vehettek részt azok, akik március én este ellátogattak a Dialógus Platform Török Vallásközi Egyesület és a Keresztény-Zsidó Társaság KZST budapesti közös előadására, mely során megismerhették a keresztyénség, az iszlám és a zsidó hit sokszínűségét, értékeit, a missziói tevékenység vetületeit, céljait, elveit és gyakorlatát.

Vizsgálódásunkat a vallásos hit megértésével kezdtük, keresztyén és iszlám oldalról egyaránt megvizsgálva a fogalmat. Az iszlám szerint ugyanis a hitben nincs semmi, ami ember voltunk alapvető hajlamaival ellenkezne, sőt a hitben és a hit által képes csak az ember a maga teremtésbeli természetes adottságait tökéletességre vinni.

Erre vezethető vissza mindaz a tagadás, ami Krisztus személyére, kereszthalálára, feltámadására vonatkozik. A Teremtő és teremtett vegyülése nem elfogadható, hiszen az Isten tisztelete a legvégső határokig kitolódik.

A kereszténység és az iszlám

További eltérést mutatott be Németh Pál, felhívva a figyelmet arra, hogy ima, hogy megfeleljen egy jó ember keresztyén ember kétszer születik: előbb testileg, bűntől terhelten, amit a megtérés, az újjászületés követ. Amikor valaki megismeri az iszlámot és megtér, nem is tesz mást, csupán visszatér az eredeti teremtésbeli állapotához, melyben Isten kezéből kikerült.

oldal ülések muszlim megtértek

Ami a muszlimok térítési tevékenységét illeti, megtudjuk, hogy azt a missziói optimizmus hatja át, azaz meggyőződésük, hogy az iszlám vallás Ádámtól az utolsó ítélet napjáig az ingyenes társkereső lehet természetéhez leginkább igazodó, illő vallás.

Minden olyan területen missziói tevékenységet végeznek, melynek lakóit hitetlennek tartják. Az iszlámon belüli két nagy tábor, a szunniták és siíták közötti legfontosabb hitbeli különbségeket is ismertette az előadó, ehhez kapcsolódóan pedig azt, hogy míg utóbbiak tisztán szunnita területekre is behatolnak és harcos, polemizáló térítői tevékenységet folytatnak, előbbieknél ez elképzelhetetlen.

oldal ülések muszlim megtértek

Keresztyénség iszlám szemszögből Az iszlámon belüli térítés jellegzetességei után Abdul Fattah Munif iszlamológus, a Magyarországi Muszlimok Egyházának hittanára előadásában az iszlám világban történő keresztyén hittérítés történetét ismertette. Maga a térítés sosem volt megengedett az iszlám jog szerint, mely kimondja, hogy a muszlimok nem adhatják fel hitüket, nem térhetnek át más vallásra, szankciók nélkül legalábbis semmiképp.

 А ну-ка пропусти меня, Грег, - сказала.  - Мне нужно в туалет.

Ezzel összefüggésben az őshonos keresztyének iszlámra való áttérítése is tilos, mivel a Korán az erőszakos, vagy legalábbis agresszív és manipulatív módon való áttérítést kifejezetten tiltja. A következő nagy áttérési tendencia az oszmán törökök hódítás következménye. Majd a békésebb időkben a kereskedelem révén terjedt el az iszlám Délkelet-Ázsiában.

Ускоренное проигрывание видеозаписи придавало изображению некоторую комичность. Вот Танкадо вышел на открытое место и залюбовался открывшимся перед ним зрелищем. Он козырьком поднес руку к глазам и стал разглядывать шпили над внушительным фасадом. - Смотрите внимательно, - предупредил Смит.  - Халохот - профессионал.

Ami a keresztyénségre való áttérést illeti, kifejezetten a keresztes hadjáratok és spanyol inkvizíció eredményeként értelmezte az előadó, melyek a A Ez az oka annak is, hogy az I. Figyelmüket azóta elsősorban a jótékonysági intézmények létrehozására, valamint a humanitárius segélyek kiosztására fordítják.

Abdul Fattah Munif fokozott óvatosságra intett mindenkit, aki ezekben a veszélyzónákban szeretne missziói tevékenységet végezni.

Mozaik - 2016.02.23

Az Az irat történelmi előzményeinek bemutatása után a zsidó-keresztyén üdvözülés — egész dokumentumon végighúzódó — kérdéskörében merültünk el. Ugyanis az irat nehézsége, hogy bár jóllehet, a keresztyének hisznek Jézus Krisztusban, ezáltal tudnak üdvözülni, a zsidók nem hisznek, mégis üdvözülnek ők is, hiszen a Jézus Krisztusban való megváltás egyetemes, mindenkire vonatkozik.

Ábrahámi vallások[ szerkesztés ] A kereszténységet, az iszlámot és a judaizmust gyakran nevezik ábrahámi vallásnak, a közös ős, Ábrahám után. Mindhárom vallás Ábrahám örökösének tekinti magát - de a keresztények úgy vallják, hogy nem testi értelemben, hanem hitének örököseiként. Mindhárom vallás prófétai eredetű.

A missziós erőfeszítésekkel kapcsolatban úgy nyilatkozik a Nostra Aetate, hogy nem szükséges a formális, intézményes misszió a zsidók felé, azt azonban meghagyja, hogy az egyes keresztyéneknek tanúságot kell tenni, azonban ezt szelíden, megfelelő emberi hozzáállással, szívből jövően, nem erőltetve, nem erőszakosan, hiszen Isten zsidót és nem zsidót egyaránt hív az egyházába.

Az előadás oldal ülések muszlim megtértek fontosságú része volt, hogy meg kell ismernünk a másikat, keresztyénként a zsidó önértelmezést, önismertetésüket, fogalmaikat, meg kell hallgatnunk a zsidó bibliamagyarázatot ahhoz, partnerekké, barátokká tudjunk válni, egyenrangú félként tudjuk beszélgetni a vallási kérdéseikről.

oldal ülések muszlim megtértek

Megkapó képpel fejezte ki Szécsi József a keresztyén-zsidó viszonyrendszert: vad olajfa, melyben a zsidóságot egy vad olajfa jelképezi, amibe beoltatnak a nem zsidók ágai, oldal ülések muszlim megtértek egyúttal a két vallás egy történelmi ponton való szétválására is. Az igazságosság és a béke nem a párbeszédre oldal ülések muszlim megtértek absztrakció, hanem kézzel fogható cselekvés.

Nem egyszerűen csak beszélgetünk és elméleteket gyártunk, hanem közösen cselekszünk, gondoljunk csak a humanitárius területeken végzett tevékenységekre. Zsidók és keresztyének együtt kell, hogy a világ jobbra fordulását előmozdítsák. Együtt kell cselekednünk a világ szebbé, jobbá tételén.