Projekt találkozók

Találkozó hely az ülésen az ülés

Az Egyesület székhelye Maricopa megyében található, Arizona, de a tagok és az igazgatók üléseire az Arizonai Államon belül az Igazgatótanács által kijelölt helyeken is sor kerülhet. Szakasz 2. Cél és célkitűzések Az egyesület nonprofit társaságként működik az arizonai állam törvényei szerint, jótékonysági és oktatási célokra. Az Egyesület tovább folytatja: a segítséget és segítséget nyújt az ázsiai amerikai számára szükség esetén; b törekszenek egy nemzeti Ázsiai-amerikai Szövetség létrehozására; és c Foster, elősegíti és fokozza a fajok közötti jobb megértést az összes faj között a kultúrán keresztül, szociális, oktatási és egyéb tevékenységek.

Tagság A szövetség tagjaitól nyitott minden olyan személy, állampolgárságtól, futam, vallás, nem, állampolgárság vagy a származási ország. A tagsági év és a díjak júniusától kezdődnek 1 bármely év májusától 31 a következő évre. Szakasz 3.

közúti társkereső

Teljes tagság Az Egyesület tagsága nem korlátozott. Szakasz 4. A képviselők jogai és kötelezettségei A tagok a következő jogokkal és kötelességekkel rendelkeznek: a szavazzon az igazgatók kiválasztására; b hozzájárul az Egyesület hírlevéléhez; c részt venni a tagok homoki igazgatói ülésein; és d közölni az igazgatókkal az Egyesület tevékenységével kapcsolatos ötleteket. Szakasz 5. Tiszteletbeli tagok A tiszteletbeli tag az Igazgatóság által kinevezett személy, és aki elfogadta a becsületet, de a Szövetség tagságának egyetlen joga és kötelezettsége sem lesz.

A tiszteletbeli tag jogosult a legjobb belga ingyenes társkereső tagsági kiváltságra, kivéve azokat, amelyek indítványozásra vonatkoznak, szavazás, és hivatali tisztség. A tiszteletbeli találkozó hely az ülésen az ülés két évre szól, és meghosszabbítható egymást követő kétéves időtartamra.

Szakasz 6. Lemondás Bármely tag bármikor felmondhatja a szövetség titkárának írásbeli értesítését, vagy ha nem esedékes az éves tagság meghosszabbítása. Éves találkozó A tagok éves ülését az év közepén, az igazgatótanács által kijelölt helyen tartják. Különleges találkozók A tagok különleges üléseit bármikor meghívhatják legalább 25 Az Igazgatóság tagjainak százaléka.

Értesítés a találkozókról A tagok üléséről írásbeli értesítést a következők küldik:, vagy a, az ülés összehívására felhatalmazott titkár vagy személy, akár e-mailben, akár postai úton küldheti el az előre fizetett értesítés postai példányát, legalább tizennégy 14 nappal az ilyen találkozó előtt minden tagnak. Az ilyen értesítésnek meg kell határoznia a helyet, az ülés dátuma és órája, és, különleges ülés esetén, a találkozó célja. Ha, viszont, az ilyen kvórum nem lehet jelen vagy képviselhető egyetlen ülésen sem.

Szakasz 1. Bármely további, a fentiekben nem képviselt csoport kérheti a teljes testületet az alapszabály módosításáról, az igazgató hozzáadásával a csoport képviseletére. Minden, a saját rendezőjét kereső csoportnak huszonötnek kell találkozó hely az ülésen az ülés 25 tagjai, mielőtt az a Testülethez fordulhat. Az egyes képviselt csoportok elnökének kinevezéséről szóló levelet a társulási titkárnak kell megküldeni, mielőtt kulturális csoportjának igazgatását vállalná.

A rendes igazgatók mellett, ott is tizenkét lesz 12 rendezők-at-nagy. A nagyigazgató bárki lehet, ázsiai örökséggel vagy anélkül. Nem lehet több, mint két 2 At-Large igazgatók bármilyen kulturális ázsiai csoportok. Hivatali Minden igazgató-at-nagy 12 kell megválasztani, hogy szolgálja ideje két találkozó hely az ülésen az ülés évre szól, és újraválaszthatók nélkül távon határérték.

Alapszabály

Megválasztása rendezők-at-nagy kerül sor, amelynek mértéke a hat 6 minden évben. Eltávolítás Mindenesetre rendes vagy rendkívüli ülésén tagjai kellően úgynevezett, egy vagy több tagja az Igazgatóság lehet eltávolítani, vagy ok nélkül többségi szavazással a tagok. Bármilyen rendező, akinek eltávolítása tett javaslatot a tagok az Egyesület kell adni legalább tizenöt 15 nap felmondási időt, helyét és célját a találkozón, és meg kell adni a lehetőséget, hogy meghallgassák az ülésen.

A igazgatósági tag lemondhat bármikor. Abban az esetben, halál, az igazgató lemondása vagy lemondása, utódját az Igazgatótanács választja, és elődének le nem töltött idejére szolgál.

program társkereső

Abban az esetben, halál, rendes igazgató lemondása vagy lemondása, utódját az általa képviselt csoport választja ki, hogy kitöltse elődjének lejárt időtartamát. Bármely igazgató, Kulturális vagy nagy, aki nem vesz részt háromnál 3 az egymást követő igazgatósági üléseket megfelelő kifogás nélkül az Igazgatóság visszavonhatja. Compensáció Az igazgató nem részesül kompenzációban az által az Egyesületnek nyújtott szolgáltatásokért.

nők társkereső 76

Viszont, az igazgató megtéríthető az említett feladatok ellátása során felmerült tényleges költségek után. Az ülés nélkül hozott akció Az igazgatóknak igazgatósági ülés nélkül bármilyen intézkedést meg lehet tenni az igazgatók többségének e-mailben vagy írásbeli jóváhagyással történő megszerzésével.

Az így jóváhagyott intézkedéseknek ugyanolyan hatásúak kell lenniük, mintha azokat az igazgatók ülésén hajtanák végre. Szakasz ből 50 regensburg. Kölcsönök Az Egyesület nem adhat kölcsön pénzt és nem használhatja fel hitelét az igazgatói segítségnyújtáshoz, függetlenül attól, hogy alkalmazottak vagy tisztek. Bármely igazgató vagy tisztviselő, aki bármilyen ilyen kölcsön nyújtásában segítséget nyújt vagy részt vesz abban, a kölcsön visszafizetéséig a társaságnak tartozik felelősséggel a kölcsönért.

Az igazgatósági ülések igazgatóinak kinevezése és kiválasztása az elismert ázsiai kulturális csoportok.

Minden csoportot az elismert ázsiai kulturális csoport határoz meg IV. Cikk, Szakasz 1 kinevezi és kiválasztja saját igazgatósági tagját, saját szabályainak és eljárásainak megfelelően. Ez a tag az Egyesület egyéni tagjává válik. A nagyigazgatók kinevezése és megválasztása A jelölőbizottság jelöli meg a nagyigazgatók megválasztását. Az éves ülésen a padlóról is be lehet jelölni.

A jelölőbizottság egy elnökből áll, aki az Igazgatóság tagja, és az Egyesület két vagy több tagja. A jelölőbizottságot az igazgatótanács nevezi ki a tagok minden éves ülése előtt, az éves ülés befejezésétől a következő éves ülés végéig. A jelölő bizottság tesz annyi jelölést megválasztásáról az Igazgatóság az általa saját belátása szerint határozza meg, de nem kevesebb, mint az üres álláshelyek száma, amelyek ki kell tölteni.

Az ilyen jelölések lehet térni a magánszemélyek, akik az egyesület tagjai legalább egy év a választások előtt. Választás Tagok megválasztása, hogy az igazgatóság-at-nagy legyen írásos szavazással.

 • Он понимал, что времени у него .
 • Társkereső engage a beszélgetést
 •  Ты по-прежнему хочешь уйти.
 • Я вызвал тебя сюда, потому что мне нужен союзник, а не следователь.
 • Vincennes társkereső
 • Ismerje meg a gazdag

Ilyen választási, minden tagja vagy vele proxy jelen lehet egy szavazatot, valamennyi megüresedett. A részesülő személyek a legtöbb szavazatot kell megválasztani. Ha az összes éves díjat is aktuális a választások előtt, tag nem szavazhat bármely ülésén a Szövetség vagy a jelölt számára az Igazgatóság.

Értesítés a rendszeres találkozói az Igazgatóság kell fordítani minden rendező-mail, e-mailben vagy faxon legalább öt 5 munkanappal megelőzően időpontját elemzi az ilyen találkozó. Különleges találkozók Különleges ülésein az Igazgatóság nevezhetjük az elnök, Titkár vagy Pénztáros öt 5 munkanap észre, hogy minden rendező, adott e-mail, e-mail vagy fax, amely értesítés tartalmazza az időt, helyét és célját a találkozóvagy írásbeli kérésére legalább öt 5 igazgatók vagy négy ügyvezető igazgató.

Minden aktus vagy határozat tenni, vagy tett egy igazgatói többségének jelen kellően tartott ülésének határozatképesség jelen kell tekinteni cselekmény az igazgatóság.

Ha bármely ülésén a Találkozó hely az ülésen az ülés nem lesz annyi, mint határozatképes jelen, többsége a jelenlévők is vonuljon a találkozó időről időre. Lemondás a közlemény Bármely igazgató bármikor írásban, lemond értesítést bármilyen ülésén az Igazgatóság, és az ilyen mentesség egyenértékűnek kell tekinteni, hogy az adás ilyen értesítés.

Részvétel az igazgató bármely találkozó hely az ülésen az ülés a Igazgatóság jelent lemondást az értesítést az általa az idő, helye és célja az ilyen találkozó. Ha az összes igazgató jelen van az igazgatótanács bármely ülésén, Nincs szükség találkozó hely az ülésen az ülés, és bármilyen üzleti ügylet lefolytatható az ilyen ülésen.

Az ülés vezetése Az elnök az igazgatótanács összes ülésén elnököl, a titkár vagy pénztáros pedig jegyzőkönyvet vezet az igazgatótanács üléseiről, amelyben rögzíti az igazgatótanács által elfogadott valamennyi határozatot, valamint az ilyen ügyekben zajló ügyletek és eljárások nyilvántartását.

Powers Az igazgatótanács minden olyan hatáskörrel és kötelezettséggel rendelkezik, amely az Egyesület ügyeinek kezeléséhez szükséges, és megtehet minden olyan tevékenységet és dolgot, amelyet az Egyesület gyakorol és elvégz. Az Igazgatótanács időről időre jogosult bármilyen olyan szabályzat elfogadására, amely a Szövetség javához és működéséhez szükséges, feltéve, hogy ezek a szabályok nem lehetnek ellentmondásban az Alapszabályban vagy a jelen Alapszabályban.

A jelen alapszabályban vagy felhívás szövege meet a szomszédok Szövetség bármely később elfogadható határozatában előírt kötelezettségeken túl, az igazgatótanács, az Egyesület nevében: a beszedni a tagoktól a díjakat, a bevételeket az Igazgatóság által kijelölt bank letétbe helyezheti el, és a bevételeket felhasználhatja az Egyesület igazgatására; b bankszámlákat nyit az Egyesület nevében, és aláírókat jelölhet ki; és c fizeti az Egyesületnek nyújtott valamennyi engedélyezett szolgáltatás költségeit.

A következő kulcsfontosságú területek: Pénzügyi menedzsment, A Webhely-tárhely és a tagsági információkat megfelelő nevű, megfelelő személyzetet biztosító, harmadik féltől származó cég tárolhatja, technikai támogatás, biztonsági másolatot készít és garantálja az adataink biztonságát. A tisztek felsorolása Ennek a szövetségnek találkozó hely az ülésen az ülés tisztviselői elnöke, alelnök, egy titkár és egy pénztáros, akik mindenkor tagjai az Igazgatóságnak, és az igazgatóság időről időre más tisztviselők, állásfoglalással, teremt.

Különbség az ülés és az ülés között - 2021 - ÉLetstílus

Választási és megbízási irodák Az Egyesület tisztségviselőit az Igazgatóság évente jelöli és választja meg az Igazgatóság tagjai közül az Igazgatóság megválasztását követő első ülésen.

A tiszteket egymást követõen újraválaszthatják ugyanazon a poszton, legfeljebb kettõig 2 -éves feltételek. Különleges kinevezések Az Igazgatóság olyan egyéb tisztségviselőket választhat, akiket az Egyesület ügyei megkövetelhetnek, mindegyiknek ilyen időtartamú hivatalban kell lennie, legyen ilyen tekintélyük, és ellátja az igazgatóság esetleges feladatait, időről időre, meghatározására.

Lemondás és lemondás Az Igazgatóság bármely tisztet hivatalból vagy indokolatlanul felmenthet hivatalból. Bármely tiszt bármikor lemondhat, értesítve az igazgatótanácsot, az elnök vagy a titkár.

Az ilyen lemondások az értesítés kézhezvételének napján vagy az abban meghatározott későbbi időpontban lépnek hatályba, és hacsak másképp nem rendelkezik, a lemondás elfogadása nem szükséges a hatékonyság érdekében.

Állások Bármely irodában megüresedő helyet az igazgatóság kinevezésével töltheti be. Az ilyen megüresedett helyre kinevezett tisztviselő az általa leváltott tisztviselő megbízatásának hátralévő részére szolgál.

 • Legfontosabb - ÉLetstílus - Különbség az ülés és az ülés között - - ÉLetstílus Különbség az ülés és az ülés között - - ÉLetstílus Óriási a különbség a legmagasabb és a legalacsonyabb nyugdíjak között!
 • Elvált nők gyerekekkel kereső ember
 • В понедельник я проверю твою машину.
 • «Цифровая крепость» - не поддающийся взлому код, он погубит агентство.
 • Partnervermittlung románia bulgária
 • Oldal 974 találkozó

Több iroda Szakasza alapján létrehozott különleges iroda kivételével senki nem töltheti be egyidejűleg az irodák közül többet 3. Feladatok A tisztek feladatai a következők: ELNÖK Az elnök az Igazgatóság és az Egyesület tagjainak minden ülésén elnököl; gondoskodik arról, hogy az igazgatóság megbízásait és határozatait végrehajtják; minden bérleti szerződést aláír, jelzálog, okiratokat és egyéb írásbeli okiratokat, és aláírja az összes csekkeket és váltókat.

ALELNÖK Az alelnök távolléte esetén az elnök helyett jár el, cselekvésképtelenség vagy megtagadás, és olyan egyéb feladatokat lát el és lát el, amelyeket az Igazgatóság tőle követelhet. Az elnök távollétében, fogyatékosság, cselekvés megtagadása, lemondás vagy lemondás, az alelnök vállalja az elnök feladatát. Az alelnök új alelnököt jelöl, akit az igazgatótanács hagy jóvá. TITKÁR A titkár nyilvántartja az igazgatóság és a tagok szavazatait és jegyzőkönyveit az ülésekről és az ülésekről; megfelelő nyilvántartást vezet az Egyesület tagjairól, címeikkel együtt; éves jelentéseket készít találkozó hely az ülésen az ülés nyújt be az Állami Vállalati Bizottsághoz; és a Testület által előírt egyéb feladatokat látja el.

Új pénztáros megválasztásakor, a leköszönő pénztáros az Egyesület összes könyvét és iratát haladéktalanul átadja a beérkező pénztárosnak. Szám és hatóság Az igazgatóság sok igazgatója miatt, Az igazgatóság legtöbb ügyét az igazgatóság tagjaiból és tisztjeiből álló végrehajtó bizottság delegálja és irányítja. A végrehajtó bizottság az elnökből áll, Alelnök, Titkár és pénztáros plusz három 3 az Igazgatóság tagjai.

Hivatali ideje A végrehajtó bizottság minden tagját kétéves időtartamra választják ki 2 évek. A végrehajtó bizottság tagjai addig töltik be tisztségüket, amíg a megfelelő utódokat nem választják ki. Ehárom részből álló szakasz 3 Végrehajtó bizottsági tagok az Igazgatóságból A három választása 3 Találkozik egy görög férfi Végrehajtó Bizottság igazgatósági tagjai írásbeli szavazással történnek.

Ilyen választási, az igazgatótanács tagjai vagy meghatalmazottik minden megüresedett helyre egy szavazatot adhatnak, ahogyan gyakorolhatják. A három 3 azokat a személyeket kell megválasztani, akik a legtöbb szavazatot kapják. Eltávolítás Bármely rendes vagy rendkívüli ülésen, amelyet megfelelően hívnak be, a végrehajtó bizottság egy vagy több tagját az igazgatóság többségi szavazással indokoltan vagy indokolatlanul el lehet távolítani.