Afrika summázata

Gazdag fehér ember keres afrikai. Afrika – Wikipédia

gazdag fehér ember keres afrikai egységes párt berlin pirates

Palkovics Máté Cikk mentése Megosztás Az utóbbi években egyre több hírt olvashattunk annak kapcsán, hogy Irán vagy Észak-Korea jelentős erőfeszítéseket tesz azért, hogy atomfegyvereket fejlesszen ki. Óhatatlanul felmerül ilyenkor a kérdés, hogy miért vág bele egy ország egy ilyen kísérletbe. Ennél azonban érdekesebb, hogy miként lehet elérni azt, hogy egy állam megsemmisítse a saját maga által kifejlesztett atomfegyvereit.

Erre eddig egyszer volt példa a történelemben, de tanulságos gazdag fehér ember keres afrikai a jelen kihívásainak megoldásához is. Egy atomfegyver kifejlesztése, vagy éppen egy már futó atomprogram leállítása gazdag fehér ember keres afrikai nagyon komplex döntési folyamat.

A Council on Foreign Relations elemzése szerint alapvetően három fő oka vannak annak, hogy egy-egy ország, hatalmon lévő vezetés egyik, vagy másik megoldás mellett teszi le a voksát: Belpolitikai okok: befolyásos lobbicsoportok akár a tudományos életből, akár a haderő részéről komoly nyomást gyakorolhatnak a döntéshozókra, amely meggyőzheti egy ország politikai vezetését a nukleáris arzenál szükségességéről.

gazdag fehér ember keres afrikai cuxhaven tudják

Ugyanakkor belpolitikai tényezők abban is szerepet játszhatnak, hogy egy ország feladja atomfegyvereit. Ez megtörténhet akkor, ha a politikai vezetés kormányváltástól tart, illetve attól, hogy ennek eredményeképpen politikai ellenfeleinek birtokába kerülnek a kifejlesztett atomfegyverek.

Nemzetközi kapcsolatok: atomfegyver birtoklása jelentős erőfölényt és presztízst biztosíthat egy országnak más államokkal szemben, amely nagyobb beleszólást tehet lehetővé világpolitikai kérdésekbe is. Egy atomfegyver kifejlesztése azonban képes arra is, hogy teljesen elszigeteljen egy országot, ha a nemzetközi közvélemény ellenzi az erre irányuló kísérleteket. Ez akár gazdasági szankciókat is előidézhet, mint Irán esetében, ahol az atomprogram miatt kivetett nyugati szankciók megroppantották az ország gazdaságát.

Ilyen helyzetben logikus lépésnek tűnhet a nukleáris arzenál leépítése.

Afrika summázata

Nemzetbiztonsági érdekek: ha egy állam vezetése úgy érzi, hogy más országok fenyegetik a szuverenitását vagy a biztonságát, kézenfekvő megoldásnak tűnhet elrettentés céljából egy nukleáris arzenál létrehozása, főleg akkor, ha a fenyegetést jelentő ország is rendelkezik ilyen fegyverekkel.

Amennyiben azonban egy atomfegyverekkel is gazdag fehér ember keres afrikai hatalom tudja garantálni egy adott ország biztonságát, nem biztosít érdemi előnyt az atomfegyver birtoklása.

gazdag fehér ember keres afrikai én macbook tudni

A fenti tényezők illusztrálására kézenfekvő Dél-Afrika esetét megvizsgálni, amely az egyedüli országként a történelemben lemondott a saját maga által korábban kifejlesztett és gazdag fehér ember keres afrikai atomfegyvereiről. Jóllehet, Ukrajna, Kazahsztán vagy Fehéroroszország is megsemmisítette atomfegyvereit, ezek azonban a szovjet időkből megörökölt fegyverek voltak és nem saját fejlesztésűek.

gazdag fehér ember keres afrikai fordítás találkozik török

Ennek megfelelően az alábbiakban bemutatjuk, hogy pontosan milyen szempontok motiválták a dél-afrikai vezetést abban, hogy először kifejlessze, majd pedig megsemmisítse saját atomfegyvereit. A dél-afrikai atomprogram története Ami a belpolitikai tényezőket illeti, Dél-Afrikában a nukleáris energia használata viszonylag régre nyúlik vissza. Ennek elsődleges oka az, hogy Dél-Afrika világszinten is kiemelkedően gazdag uránbányákkal rendelkezik, amelyek elengedhetetlenek egy nukleáris program megvalósításához.

Ennek megfelelően már ban elindították saját atomprogramjukat, amely akkor még csak gazdasági célokat szolgált, hogy az ország atomenergia útján hatékonyan ki tudja elégíteni energiaigényét.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy Dél-Afrika ebben az időszakban a konzervatív és antikommunista értékeket valló gazdag fehér ember keres afrikai szinte kizárólag az ország fehér kisebbségének érdekeit szem előtt tartó Nemzeti Párt irányítása alatt állt. Ez a párt hozta létre az apartheid rendszert is, amelynek következtében faji alapú megkülönböztetés érvényesült az országban élő fehérek javára a gazdaság, a politika és a kultúra területén.

Ez átvezet bennünket a nemzetközi kapcsolatok jelentőségére. A dél-afrikai apartheid rendszer eleinte szoros kapcsolatokat ápolt az Egyesült Államokkal.

Az amerikaiak nemcsak a SAFARI-1 reaktor építésében segédkeztek, de ellátták az országot magasan dúsított uránnal is, amely elengedhetetlen egy atomfegyver kifejlesztéséhez.

Brückner Gergely

Ebben minden bizonnyal az is szerepet játszott, hogy az antikommunista Nemzeti Párttól azt remélték, hogy ellenáll az erősödő szovjet befolyásnak azokban az afrikai országokban, amelyek éppen felszabadultak a gyarmati uralom alól. Ennek ellenére Dél-Afrika sosem volt hivatalos szövetségese az Egyesült Államoknak, amely így nem garantált nukleáris védelmet az országnak.

A dél-afrikai vezetés tehát ebben a helyzetben úgy érezhette, hogy egy saját atomfegyver kifejlesztése talán nagyobb szerepet biztosítana nekik a nemzetközi porondon. A hatvanas évek végén azonban már új szelek fújtak a nemzetközi politikában. Dél-Afrika azonban nem írta alá az egyezményt, amely széleskörű tiltakozást váltott ki a nemzetközi közvéleményből és az apartheid mellett egyik fő oka volt Dél-Afrika nemzetközi elszigetelődésének.

Az apartheid kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az Egyesült Államokban éppen ebben az időszakban érte el a fekete polgárjogi mozgalom az addig ott is érvényben lévő faji szegregáció felszámolását, így kevésbé tolerálta a dél-afrikai rendszert. Emellett dél-afrikai sportolók és között nem vehettek részt a nemzetközi olimpiai játékokon sem.

gazdag fehér ember keres afrikai ülés nő cleder

Érdekes módon azonban az ország vezetése nem állította le az atomprogramját, mivel úgy vélte, hogy a nemzetközi nyomás inkább az apartheid rendszer miatt jelentkezik, nem pedig a nukleáris fegyverkezés okán. Emellett úgy gondolták, hogy egy nukleáris arzenál épphogy erősíti egy ország biztonságérzetét. A nemzetbiztonsági érdekek szintén kiemelten járultak hozzá a dél-afrikai fegyverek kifejlesztéséhez. Ahogy az már fentebb említésre került, számos afrikai ország ebben az időszakban nyerte el függetlenségét, így megszűnt az addig főleg fehér gyarmattartók dominanciája, illetve a változások közepette sok államban törtek elő a szovjetek által támogatott kommunista eszmék.

Ráadásul ezek a folyamatok éppen Dél-Afrika szomszédságában zajlottak. Mozambik és Angola ben függetlenedett Portugáliától és süllyedt szinte azonnal polgárháborúba, illetve a korábbi Dél-Rhodézia mai nevén Zimbabwe is közel állt ahhoz, hogy elnyerje önállóságát az Egyesült Királyságtól.

Az egyetlen ország a történelemben, amely önként megsemmisítette atomfegyvereit

Ezen események hatására a dél-afrikai vezetés attól kezdett tartani, gazdag fehér ember keres afrikai hamarosan feketék által dominált kommunista országok zárhatják körbe és elrettentés céljából szükséges lépésnek tartották egy saját atomfegyver előállítását. Jól látható tehát, hogy a dél-afrikai atomprogramot egyszerre motiválták bel- és külpolitikai, valamint nemzetbiztonsági tényezők.

Ennek eredményeképpen re kifejlesztésre került az ország első atomfegyvere, re pedig már hat darab atomfegyverrel rendelkezett, amelyek ereje egyenként nézve a Hirosimára ledobott bombáéval volt egyenlő.

A nukleáris arzenál leszerelésének okai A kilencvenes években azonban fontos változások következtek be, amelyek hatására Dél-Afrika először felszámolta az atomkísérlet céljaira létrehozott létesítményeit, majd pedig csatlakozott az atomsorompó-egyezményhez.

Emellett ban Tapló francia társkereső. Ez precedens nélküli történelmi lépés volt, amelyet szintén bel- és külpolitikai tényezők befolyásoltak. A belpolitikai tényezők kapcsán fontos megjegyezni, hogy ebben az időszakban jelentős belpolitikai változások mentek végbe Dél-Afrikában.

A Nelson Mandela vezette Afrikai Nemzeti Kongresszus ANCamelynek célja az apartheid-rendszer lebontása volt, számottevő támogatottságra tett szert belföldön és külföldön egyaránt.

Kegyetlenül gyilkolták meg Zimbabwe leghíresebb oroszlánját

A de Klerk által irányított dél-afrikai vezetés pedig gyorsan megkezdte vizsgálni a nukleáris arzenál leszerelésének lehetőségeit. Ebben bizonyára szerepet játszott az is, hogy úgy vélték, az ANC magas népszerűsége miatt rövidesen felborul az addigi status quo. Tarthattak tehát attól, hogy atomfegyvereik a politikai ellenfeleik kezébe kerülnek. Az ANC korábbi kötődése a kommunista eszmékhez még inkább növelte a fehér vezetés azon félelmeit, hogy a meglévő fegyvereket esetleg egy új kormány átadhatja ellenséges országoknak.

Ezeket azonban a dél-afrikai vezetés sosem ismerte el, F. A külpolitikai tényezők azonban szinte biztosan nagyban befolyásolták a leszerelést. Ahogy egyre több ország lépett be az atomsorompó-egyezménybe, a dél-afrikai vezetés is meglátta a lehetőséget, hogy a csatlakozással kitörjön a nemzetközi elszigeteltségből, amely magával hozhatja a gazdasági szankciók és a sporteseményeken való részvétel tilalmának feloldását.

A nemzetbiztonsági okok szempontjából is érdemes számba venni a térségben tapasztalható radikális változásokat a kilencvenes évek elején. A Szovjetunió és az európai kommunista gazdag fehér ember keres afrikai összeomlottak, illetve az angolai polgárháború is véget ért. Megszűntek tehát azok a környezeti tényezők, amelyeket a dél-afrikai vezetés fenyegetésként értékelt, így egyre kevesebb érv sorakozott fel az atomfegyverek megtartása mellett, amelyek már inkább gátjai voltak az ország fejlődésének, érdemi előnnyel pedig nem kecsegtettek.

Kijelenthető tehát, hogy a dél-afrikai atomfegyverek kifejlesztése kéz a kézben járt az apartheid rendszer kiépülésével, a leszerelés pedig a feketéket elnyomó rendszer felszámolásával.

Ennek ellenére azonban számos, egymástól jól elkülönülő bel- és külpolitikai tényező is közrejátszott a folyamatban, amelyek vizsgálata előremutató lehet olyan országok esetében, mint Irán vagy Észak-Korea esete, amelyek az utóbbi években többször kísérleteztek saját atomfegyver előállításával.