Svetlik Ottó: 1. A SZER ősgyök a magyar nyelvben

Szeres szó tudni. Betűelemzés "~SZERES" szövegre

A SZER "Egy magas spirituális tudással rendelkező kultúra nem köveken fogja hátra hagyni keresés női manöken quebec, hanem egy nyelvben. A nyelvhez ugyanis használói bármikor értőn nyúlhatnak hozzá, amint felismerik a benne rejlő lehetőségeket. Szerintem mesés és csodás.

Nem csak betűket, hanem képeket, összefüggéseket, egész történeteket rejtenek a legrövidebb szavaink. Te is SZER-t tehetsz e tudásra, hiszen a kulcs a nyelvünk és a zár a múltunk.

A gyök az a minimális szótári egység, amely ragok, képzők, jelek nélkül szeres szó tudni saját hangtani és jelentésbeli önazonossággal.

~SZERES szó jelentése

A gyök egy, kettő, vagy három hangzóból állhat. A hármas esetében kétoldalt mássalhangzó, középütt magánhangzó: ez egy gyök.

A közrefogott magánhangzó tetszőleges lehet, nem járul hozzá a gyök alapvető jelentéséhez. Az ebből felépülő szavak alapjelentését azonban a gyök maga határozza meg, amit képzők segítségével módosíthatunk, árnyalhatunk.

Az eredeti jelentés szeres szó tudni 'sor' volt, amelyből az 'elrendeződés, térbeli, időbeli egymáshoz csatlakozás' tartalmi mozzanata alapján valamennyi jelentés megmagyarázható. Így hívták az ország vagyis a Kárpát-medence közepét. Ma Ópusztaszer. Itt kötöttek az ősmagyarok szerződést. Itt alapították meg, vagyis szerezték az országot, itt tartották az első magyar országgyűlést. A szó benne van a szeretet, a gyógyszer és sok más szavunkban is.

~SZERES szó jelentése

A szeretetnek ez az alapja, mint ahogyan mindennek a szeretet az alapja. Ez árulja el a magyar lélek igazi és legbensőségesebb arculatát. Ez a csodaszer. Jelentése: kapcsolat, összefűz, rend. Szerét ejti, szert tesz rá, beszerez, megszerez. Itt említhető célszerű, egyszerű, ékszer, élelmiszer, fészer, fűszer, hangszer, középszer, látszer, lőszer, módszer, műszer, népszerű, ószeres, pótszer, rendszer, sor, szépszerével, szerel, szerelem, szerény, szerep, szerez, szerint, szerkezet, szerte, szerv, szerzet, szoroz, vegyszer szavak.

Ugyanez a gyökünk került egykor a latin 'cerimonia' ejtsd: szerimonia szóba is. Zár a latin 'sero' is.

A latin 'sero' további jelentése: összefűz, de szór jelentése is van, aligha véletlenül, ugyanis a 'sero' azaz szór hangalak is a szer gyökből is adatik, ma így ejtjük: szerte. Egyszerű gyökismétlés: szerteszór.

szeres szó tudni

A szer egy anyag, amelynek ismert a felhasználása, hatása van, gyógyhatású anyag, egy betegség tüneteinek kezelésére, megelőzésre, az egészség helyreállítására használt vegyi, vagy növényi anyag, orvosság.

Sportszer, amelyen egy tornász gyakorlatokat mutat be. Felhasznált eszköz, hasznos kellék, ami egy cél elérését segíti, illetve a szeres szó tudni segédeszközeként használható.

Hadi szer, rajzszer. A gyanút keltő személyt is furcsa szernek, ma már inkább szerzetnek hívjuk. Régi toldalék építmény, mint a fészer. Nyitott, ajtó nélküli gazdasági épület, aminek a teteje egy irányba lejt. A szerben voltak a szerszámok is.

Svetlik Ottó: 1. A SZER ősgyök a magyar nyelvben

Elavult már az a régies elnevezés, miszerint a szerződésben az árut is szernek nevezték. Főnévképzőként az említett célra, feladatra való dolog, eszköz, úgy mint ékszer, gyógyszer, tornaszer, élelmiszer. Másként szintén főnévként használjuk, mikor azt mondjuk, könnyű szerrel elvégezte a feladatot, vagy szerét ejtette a látogatásnak. Ilyen értelemben népiesen jelenti még a megszokott rendet, a hozzáállást, amit elfogadhatónak tekintünk, tehát mikor szép szerével megteszünk valamit.

szeres szó tudni

Tájszóként a szer hajlandóság a segítségre, hozzájárulásra, melynek következtében az illető szívesen közreműködik a neki is fontos cél megvalósításával. A lusta gyerekből hiányzik a szer a szorgalmas tanulsára. Továbbá alkalmazási képesség is, adottság, tehetség, készség, ami rokon az előző jelentéssel.

Ettől eltér a sorhoz, renszerhez kapcsolódó további jelentése, miszerint az ember három szerben járt dolgozni, ahol a szer a műszakot jelentette. Régies, már elavult kifejezés, hogy a megkötött szövetséget, ígéretet az együttműködésre, közös felelősségvállalásra, mással való szerre lépésnek nevezték.

szeres szó tudni

A hagyományos szertartást is szernek nevezték, régen például fejedelemválasztó szerek volt, aztán jött a királyok koronázása. A 'szer' a magyarban gazdag szócsalád alapja lett. A jelentés fő tartalmi magvának a 'kapcsolódás, társulás' mozzanata látszik. Néhány önálló használatban elavult jelentést összetett szavak őriznek.

A nyelvünk szeres szó tudni minden benne rejlik, amit e világról tudni lehet.