Egy közeli ismerős

Egy ismerős

Tartalom

  egy ismerős

  VA5 Keletkezéstörténet A versben a költő önemésztő nyugtalansága szólal meg, felidézve gyermekkori énjének naiv, őszinte tisztaságát.

  Ady Párizsban a rázúduló nehézségekkel szemben éjszakai mulatozásokban keres vigasztalást.

  egy ismerős

  Ilyen lelkiállapot szüleménye az Egy ismerős kis fiú. Különöseket álmodik.

  egy ismerős

  Meséli, hogy egyszer kisfiú korában látta magát holtan. Ez a halott kisfiú jelenik meg nála álmában.

  egy ismerős

  Egy ismerős kis fiú: »nevetve, holtan« jelent meg egy »beteg, merengő«, »édes kölyök« babonás éjeken az alvó ágya mellett; szelídségében csöndes, néma vád volt, jelezte a megtörtént gyilkosságot: megölte az élet az emberben rejlő tiszta, jó gyermeket, az »ismerős kisfiút«. Eddig egy ismerős a múltat idézi maga egy ismerős, önmagát időszerint megkettőzve.

  A végén pedig egy hirtelen varázslattal ő egy ismerős lesz gyermekké: »S én gyermekként ébredek sírva Százszor is egy babonás éjen, Úgy mint régen. Mind Horváth János, mind Földessy Gyula összehasonlítja a verset Petőfi Szülőföldemen című költeményével, s rámutatnak a kétféle költői látás különbségére.

  egy ismerős

  Ez a megfordítottsága az érzékelésnek rokon a freudi lélekelemzéssel: A gyermek- és férfi-voltnak ez az élesebb—erőszakosabb szétválasztása különös paradoxonként szorosabban—lényegesebben azonosítja a »holt« gyermeket élő-férfi-magával, mint a Petőfi elképzelése.