Hol vagytok székely(földi)ek? – a teljes diaszpóra! – székelydata

Szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás

A fenti adatvizualizáció nagyon sok böngésznivalót rejt magában: A bal oszlopban található menüpontokban egy bizonyos régióra közelíthetünk rá.

Az egeret az egyes székelyföldi, menüben felsorolt városok fölé mozgatva szűrhejtük a megjelenített pontokat, valamint kattintva el is tűntethetjük ezeket — lehetőséget nyújtva pl.

szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás

Az egyes célvárosok és célországok fölött időzve információkat kapunk az odavándoroltakról. Országokra kattintva ráközelíthetünk egyes országok városaira, valamint a vándorlási vonalak is automatikusan követik a választásunk. Bármely óceánra való kattintással visszatérünk a kezdeti világnézetbe.

Ne felejtsük, hogy az itt megjelenített számok maguk a valós, bányászott számok! Székelyföldi diaszpóra — Globális interkatív — teljes képernyő A globális képet vizsgálva láthatjuk, hogy a világ csaknem minden pontjára eljutottak a székelyföldiek, Grönlandtól Tahitiig, Madagaszkártól Szibériáig. Első látásra nincs különösebb meglepetés, és a bejegyzés elején bemutatott exponenciális történet is helyt áll: Az észek-amerikai kontinensen és az Öreg Hölgyön kívül nagyon szétszórt a diaszpóra, Európát mindjárt külön vizsgáljuk.

Ázsiában Közel-Kelet nélkül ~50, Dél-Amerikában kb. Székelyföldi diaszpóra — Amerika interaktív — teljes képernyő Amerikában és Kanadábanilletve 65 találat született, szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás a hagyományos magyarországi letelepedési vonalak mentén: New York, Toronto, Chicago és Los Angeles rendelkeznek nél több hosszab-rövidebb ideig ott tartózkodó székelyföldivel. A többi nagyváros, Miami, Atlanta, Montreal és Calgary következnek a sorban.

Itt a Tinder, a legszemérmetlenebbül szexre utazó alkalmazás az internetes társkeresés történetében

A 16 székelyföldi város mindenike majdnem szabad szellemi társkereső lakosságával arányosan van jelen az amerikai kontinensen. Székelyföldi diaszpóra — Európa interaktív — teljes képernyő Természetesen Európa a legfőb emigrációs célpont, ám a célországok a székelyföldi régiók sajátosságainak megfelelően váltakoznak.

Romániára találat érkezett, de ez magában foglalja a születési településükön élőket is. MagyarországonNémetországbanaz Egyesült KirályságbanOlaszországbanAusztriában elszármazottat pipálhatunk ki.

Székelyföldi diaszpóra — Európa: Maroshévíz, Balánbánya interaktív — teljes képernyő Szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás kulturális és kapcsolati-ismerősi hálójuk sajátosságaira alapozva, a maroshévíziek és balánbányaiak messze leggyakoribb célpontja Olaszország — e két település adja az olaszországi találatok kétharmadát! De Magyarország és Németország és az Egyesült Királyság is fő célpont.

A balánbányán születettek diaszpórája óriási és a vizsgált városok közül messze ez foglalja magában a legtöbb egyéni céltelepülést. Székelyföldi diaszpóra — Európa: Csík- Gyergyó- Udvarhelyszék interaktív — teljes képernyő A csíki- gyergyói- és udvarhelyszékiek messze leginkább az anyaországi vonalon mozognak, ezt követi Németország és az Egyesült Mi a társkereső angliai része.

A gyergyóiak, a két fenti városhoz hasonlóan, a déli településekhez képest nagyobb arányban merészkednek távolabbra. Szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás diaszpóra — Európa: Háromszék interaktív — teljes képernyő A háromszékiek is hasonló vándorlási vonalat követnek, részben a területeken átívelő kapcsolati hálóknak köszönhetően, bár Németországban jóval többen és Angliában is túlsúlyban vannak az északi székekbeliekhez képest.

Ám Németországban a marosmegyei — szász — vidékek lakói vannak a legtöbben.

szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás

Székelyföldi diaszpóra — Európa: Marosszék interkatív — teljes képernyő Németország mellett Olaszországban és Spanyolországban is száznál több találatra leltünk. Németországot Magyarországnál is többen választják Marosszékről célpontul, főként a segesváriak és a szászrégeniek.

Érdemes megfigyelni, szép szöveg társkereső mennyire urbán-szelektív emigrációról beszélhetünk: míg egyes országokba a kivándorlás egyenletesen eloszlik a kisebb-nagyobb városok között — erre tökéletes példa Magyarország, területe teljesen le van fedve pöttyökkel bár itt is Budapesten lakik az emigránsok egyharmada!

A Németországéhoz hasonló gazdasági helyzettel, területtel rendelkező Franciaországban csak tizedannyian találtak végleges vagy ideiglenes otthonra ebben kétségkívül térségünk történelme, de például az idegennyelv-oktatás is közrejátszik és a néhai NSZK és NDK határát a mai napig akár szabad kézzel, fehér krétával rajzolhatnánk a térképre — mi több, a Irodalmi társkereső Köztársaságon szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás is főként Bajorország a székelyföldiek célpontja — valószínüleg kulturális, illetve gazdasági szálakon.

A volt szovjet blokk államaiba még Afrikánál is kevesebben költöznek, ám a Kanári-szigetekre annál többen. Székelyföldi diaszpóra — Románia interaktív — teljes képernyő Az országon belüli mozgás legalább annyira népes, mint az emigráció. A székelyföldiek természetesen a nagyvárosokba tartanak — tanulni, dolgozni, szerencsét próbálni — de itt is megfigyelhetőek regionális különbségek.

Bukarestben kevesebb, mint feleannyian vannak, mint Budapesten vs.

  • Hol vagytok székely(földi)ek? – a teljes diaszpóra! – székelydata
  • Elfogadott szövegek - május , Szerda
  • Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban
  • Ismerősök zwickau

Talán kevesebb egyetemista marad az egyetemista városokban, mint előre sejtenénk — de Kolozsvárnak továbbra is hatalmas a szívóereje: tizenhétszerakkora, mint Temesvárnak vagy Nagyváradnak!

A székelyföldi városok mindenikéből an próbálnak szerencsét jelenleg Kolozsváron a Facebook szerint. A következő a rangsorban Marosvásárhely, feleakkora sármmal, mint Kolozsvár, majd következik Csíkszereda és Brassó.

A balánbányai diaszpóra látványosan terül el az egész ország területén, egy évszázados iparág hanyatlásának hagyatékaként. A segesvári diaszpóra, bár méretében kisebb, hasonlóan terebélyes.

A Gyergyószékiek sokkal inkább az Olt völgye felé költöznek, szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás a Maros irányába, akárcsak a csíkiak, bár ez utóbbiak az erdélyi nagyvárosokat is előszeretettel veszik célba.

Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével? Leírás visszafordítása francia Franciaország nyelvre Fordítás La numéro 1 des applications pour smartphone de rencontre amoureuse, amicale, polyamoureuse ou libre géolocalisée.

Az udvarhelyiek a medencéjük adottságait kihasználva, annak mind a négy kijáratának irányába előszeretettel költöznek falvakba, akárcsak a háromszékiek, míg a csíkiak kénytlenek az Olt-sávban maradni. Székelyföldi városok migrációs arányai interaktív — teljes képernyőstatikus Ha megvizsgáljuk a 16 város migrációs arányait, láthatjuk, hogy átlagosan a találatok egynede jelölt meg külföldi települést mostani lakóhelyéül.

szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás

Az országon belül más megyékbe költözöttek száma viszont nagyon régiófüggő. Ezzel szemben a háromszékiek és udvarhelyszékiek alig költöznek más megyébe, gyakorta inkább külföldre. Az alábbi Sankey típusú folyamatábrákon országokra és megyékre lebontva mutatjuk be a nacionális és internacionális emigrációt. Ezekről a vizualizációkról jól kivehetőek az egyes városok kedvelt célországai, célmegyéi.

Minden város lakosságát al szimbolizáltuk, és a városokból induló folyamathúrok ennek megfelelően méretarányosak. A megyeközti mozgás esetében mentes találkozó 27 születési helyükön élőket most nem vettük figyelembe, ezért csak az elköltözőket jeleníti meg a diagram.

Székelyföldi városok migrációjának százalékos folyamatábrái interaktív — teljes képernyő ország megyestatikus ország megye Bár a Facebook profilok szerinti diaszpóra nominális értékei önmagukban is rendkívül hasznosak, az igazi feladat lefordítani a Facebook-számokat valós népességi becslésekre.

szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás

Igenám, csakhogy az emberek egy közösségi hálóban élnek és az emigráció is ennek a hálózati törvényein alapul — gondoljunk csak bele: egy olyan városba, ahol már nagyon sok városbeli, potenciális barát, ismerős, rokon él, nagyobb eséllyel jut el valaki, mint egy teljesen idegen helyre, egyedül.

Mi több, ez az esély jóval nagyobb. Tegyük fel, hogy egy Sepsiszentgyörgyön született lakos külföldre költözne és elméletileg mehetne Berlinbe és Prágába. Berlinben már 30 más szentgyörgyi, volt ismerőse, barátja várja, Prágában viszont csak szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás Ha feltételezzük, hogy ennek hatására háromszor nagyobb eséllyel választja Berlint a csíkszredai Barabási Albert László és Albert Réka által kidolgozott lineáris preferenciális csatolódási modell — preferential szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás — alapjánakkor Londonba, ahol szentgyörgyi van, százszor szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás eséllyel jut el, mint Prágába.

Ezt az eredményezi, hogy egy idő után majdnem minden szentgyörgyi emigráns Londonban köt ki. Ez a legtöbb közzöségi hálózat — mint amilyen feltételezhetően az emigrációs kapcsolati háló is — sajátossága.

Tehát a lakosságra csakis úgy lehetne átvetíteni a Facebook-bányászat során nyert eredményeket, hogy a ismerje jelentése személyesen meglévő közösségek a jelenlegi méretükkel és rangsorban elfoglalt helyüket megőrizve!

Azonban, ahogy az elején említettük, néhány város esetében kimerítő volt a keresés — azaz a megtalálható személyek mindenikét feltérképeztük. Ha feltételezzük, hogy kellően sokan vállalták a publikus helyzetmegosztást a profiljukon ami alapbeállításban publikus, maga a felhasználó szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás deaktiváljaakkor valóban reprezentatív mintát kapunk a városról. Persze azt újra nagyon nehéz megállapítani, hogy mekkora például a kapcsolati hálóátfedettség két város vagy két régió polgárai között — és külön a forrásváros és a célváros esetében.

Van viszont egy másik törvény is, ami a városok, mint települések sajátosságaira vontakozik: a rangsor-méret szabály ArgentínaUSA. A rangsor-méret szabály szerint a legnagyobb társadalmi egységek exponenciálisan nagyobbak, mint a kisebbek.

Ez annyit tesz: a világon a legnagyobb egy-két igazán népes országhoz India, Kína képest, a rangsorban népességre következő 3. Amerika, Indonézia, Brazília, Pakisztán, Banglades feleakkora, a következő 5. Ha a rangsor-méret szabályt egy adott, fizikailag határolt területben vagy népességben társadalomra alkalmazzuk például a világ népessége, vagy egy országon belüli, immigráció nélküli népesség akkor azt jelenti, hogy a legnagyobb társadalmi egységekből exponenciálisan sokkal kevesebb van, mint a kisebbekből.

szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás

Ez a szabály meglepően igaz országon belüli városokra is pl. Ezt az összefüggést matematikailag egy egyébként a fent említett preferenciális csatolódási modell — preferential attachment — ami ilyen típusú skálafüggetlen — scale-free — hálózatot eredményez is ez alapján definiálható hatványtörvénnyel power law írhatjuk le. Ez röviden annyit tesz, hogy a magyarázó és a magyarázott változó logaritmusai lineárisan függenek egymástól. Ezt szem előtt tartva megvizsgáltuk a székelyföldi diaszpóra városaiban élők számának és a célvárosaik méretének ott élő székelyföldi emigránsok száma alapján közötti összefüggéseket és egy hatványtörvényre illesztettük őket.

Székelyföldi diaszpóra — Rangsor-méret szabálya A viszonylag kis mintákon alapuló statisztiák meglepően jól illeszkednek a hatványtörvényhez. A városok külön-külön bal oldali ábra majdnem teljes mértékben követik a hatványtörvény egyenesét és az összesített eredmények jobb oldali ábra is meglepően jó korrelációt mutatnak — az első szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás pont maguk a városok, amik természetesen kivételek a szabály alól.

A törvény minden 20 és közötti székelyföldi lakosú városra igaz.

szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás

Ez anyit jelent: a székelyföldi diaszpóra legnagyobb városában tartózkodók exponenciálisan többen vannak, mint a második legnagyobb városban tartózkodók, és így tovább, amíg a városok túl picik nem lesznek.

Székelyföldi diaszpóra — Gyakoriság-méret szabálya Ha a rangsort gyakoriságra cseréljük, akkor még szembetűnőbb a hatványtörvény szabályszerűsége bár ide kapcsolódó kutatás és matemakailag indokolt magyarázatunk nincs rá! Azaz a diaszpóra legnagyobb városából csak egy van, második legnagyobból egy néhány, és a legkisebbekől egy-két személyes települések meg nagyon sok.

Bár a lineáris preferenciális csatolódási elve megengedné a kisebb városok aránybeli szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás, és a hálózatmodell algoritmusának alkalmazásával használhatnánk a diaszpóra jövőbeli növekedésének megjósolásához, a rangsor-méret szabály hálózatelméleti boncolgatása — bár igencsak érdekes téma — még várat a mélyebb tanulmányozásra. Ennek eddig főként az szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás elérhetősége szabott gátat, ám az itt bemutatott közösségi-média bányászatra alapozó eljárások egy alternatív lehetőséget nyújtanak erre — jóllehet erre csak az elmúlt évben nyílt valós elérhetőség.

Megtörténhet, hogy a városok esetében a hálózatnövekedési szabály erősebb, mint lineáris pl. Éppen ezért egy egyszerű lineáris modell alapján rávetítettük a teljes lakosságot a Facebook-mintákra, hogy megkapjuk Szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás hozzávetőleges, de teljes diaszpóráját. A fent levezetett gondolatmenet alapján, a nagyvárosoknak a valóságban nagyobbaknak kell lenniük és a kisvárosokban egyrészt kevesebben vannak, szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás pedig valószníüleg, új eddig meg nem jelölt helyeken jelennének meg pöttyök.

Tovább a marosvásárhelyi minta kis százalékos aránya ebben az esetben a maroszvásárhelyi hibaküszöböt megemeli, kiváltképp a kis települések esetében. Teljes székelyföldi diaszpóra interaktív — teljes képernyőstatikus Az így nyert adatok alapján, a fős székelyföldi városi lakosság Példaként, Csíkszereda papíron ~ Az országon kívülre ! A többi székelyföldi város esetében is hasonló az eloszlás.

Angliában székelyföldi keresi a kenyerét — ebből Londonban Sok magyar médium a magyarországi londoniakat százezerre becsüli — ehhez képest ez a becslés meglepően jól tartja a székelyföldi-magyarországi lakosságarányokat! Németországban an dolgoznak, laknak, tanulnak, egyenletesen eloszolva Bajorország-szerte. Magyarországot en választották, ebből majdnem fele a fővárost.

Budapesten még inkább külföldiek használják, de már elindult a magyarok rohama is. Kipróbáltam, aztán beszéltem olyanokkal, akiknek össze is jött így valami. Ülsz a metrón es dobálod a pasikat jobbra-balra. Ezzel foglalta össze a 26 éves Margó, hogy miért ellenállhatatlan a Tinder nevű okostelefon-alkalmazás.

Az Egyesült ÁllamokbanKanadábanSpanyolországbanOlaszországbanSvédországbanDániábanAusztriábanFranciaországbanSvájcban székelyföldi próbál jelenleg szerencsét. Ezennel mindenkinek mindenhez sok sikert és kitartást kívánunk! Meg persze az otthoniaknak is. A Szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás demográfiája majdnem teljesen biztosan nem adja vissza a valós székelyföldi demográfiát. Ugyanakkor a külföldön élők talán nagyobb eséllyel használnak Facebookot, ezáltal növelve a külföldi adatok hitelességét.

A külföldön élők talán nagyobb eséllyel állítják be a jelenlegi tartózkodási helyüket. Nem mindenki adja meg a valós lakhelyét Elírt és a Facebook által automatikusan nem beazonosított településnevek geokódolási hibákat vezethetnek be — mind a forrás, mind a céltelepülések esetében Az elemzés kizárólag csak 16 Hargita, Kovászna és Maros megyei város adatainak alapján készült.

E városok összesített lakossága a es romániai népszámlálás alapján Székelyföld lakossága bena három megye összesített lakossága pedig volt. Míg a lakosságadatok frissek, a találatok kivándorlása akár évekkel ezelőtt is történhetett.

Account Options

Mivel a Székelyföldi városok lakossága köztudottan jelentősen csökkent az elmúlt két évtizedben, valószínű, hogy a kivándorlók egy része valós kivándorló és nem szerepel már a népességi nyilvántartásban. Ezt az eredményezi, egyszülős tudni, a emigráció valós mértéke valamivel kisebb, mint azt az elemzésünk mutatja. A publikus Facebook adatok sok bányászott profilon nem csak a jelenlegi tartózkodási helyet rejti, hanem a személyek foglalkozását, munkahelyét, oktatását is.

Adatfeldolgozás szempontjából ez valóságos társkereső iroda idős internet egy jövőbeli bejegyzésben megvizsgáljuk, hogy milyen munkakörben dolgoznak külföldön vagy éppen otthon ezek az emberek és milyen oktatással a hátuk mögött, valamint, hogy ezek összefüggenek-e egymással. Bemutatom mire jutott az alábbi infografikonok és a szöveg is az ő munkája szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás kisebb hozzátoldásokkal : Székelyföldi diaszpóra — Kedvelt célországok városok szerint teljes képernyő Ha az egyes városokat célországaik eloszlása szerint oszlopgrafikonokon ábrázoljuk, könnyen észrevehetjük, hogy a többségben román ajkú Maroshévíz, illetve Balánbánya szülöttei az újlatin nyelveket beszélő országokban FR-Franciaország, ES-Spanyolország, IT-Olaszország túlreprezentáltak.

Vélemények

Tudva, hogy a román nép nyelvileg újlatin, kulturálisan frankofilmíg a magyarok inkább a német befolyásoltságú közép-európai kulturával azonosulnak, érdemes megnéznünk, hogy van-e összefüggés a városok etnikai összetétele és a hozzárendelt kulturáis gyökerek, illetve a választott célországok között — és nyilvánvalóan van.

Hogy erre rámutassunk, az adathalmazból kiszűrtük a Franciaországba, Spanyolországba és Olaszországba, illetve Németországba, Ausztriába és Svájcba vándoroltakat bár Svájc etnikailag egyharmad újlatin — francia, olasz és rétoromán — történelmi és politikai magja a német részen van, és a lakosság kétharmada németakjú.

Székelyföldi városok keres egy kanadai nő etnikai összetétele, illetve az európai újlatin és germán célországok között összefüggés teljes képernyő A székelyföldi városokat a román-magyar etnikai összetételük szerint rendeztük a es népszámlálás alapjánilletve a diaszpóráik összetételét a germán avagy újlatin célországok szerint. Amint az várható szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás, viszonylag erős korreláció van a városok etnikai összetétele és a választott célországok nyelvi-kulturális gyökerei között.

Ugyanakkor Segesvár és kisebb mértékben Szászrégen diaszpórája sokkal inkább germánabb, mint azt a román-magyar etnikai összetétel jósolná — természetesen az évszázados szász kultúra hagyatékának nyomaként.

  • Szajha libertine végzetes bazooka ribanc amatőr web cam chat ingyenes szex videók.
  • Új emberekkel találkozni

Szabad geolokalizációja találkozó alkalmazás, egymástól független adatgyűjtési epizódot vezettük le, egy teljesen friss, valamint egy többéves régiséggel rendelkező felhasználóval.

Az adatbányászat egy Core i5 -ös, 4GB memóriájú Windows en futó, hordozható számítógépen 48 órát vett igénybe. Az így kapott adatokat JSON formátumba dolgoztuk fel ezzel a Jupyter munkafüzettel, pandas használatával.

Az adatok tisztogatása és normalizálása 24 órát vett igénybe. Ezután az interaktív vizualizációkat d3. A színeket colorbrewer segítségével választottuk és a Righteous betűtípust használtuk.