Magyar Torna Szövetség

Nő keres férfit aix- les- bains

Pest Megyei Hírlap, A hatalmas érdeklődés­sel várt téli esemény előkészü­letei befejeződtek, a szervezők és részvevők egyaránt rajtra készek.

  • Magyar Torna Szövetség
  • Стоящая перед ним задача была крайне деликатна и требовала массу времени - вписать скрытый «черный ход» в сложный алгоритм и добавить невидимый ключ в Интернете.
  • Из носа у него пошла кровь.
  • Mead - Férfi És Nő | PDF

A labdarúgó szövetség jelen­tése a tavalyi bajnokságról és az idei előkészületekről. Tá­jékoztató az Javaslat a? TS Ezenkívül egyéb kér­dések szerepelnek napirenden. Octogonal — Hexagonal A santiagói Octogonal nemzetkö­zi labdarúgótornán 50 néző előtt nagy iramú, változatos küz­delemben l:l-es döntetlen ered­ménnyel ért véget a Vasas mér­kőzése a Világ Kupát védő argen­tin Racing ellen.

A finálén a Vasas az Univensidad Chilével ját­szik. Február 8- és e között nem­zetközi labdarúgótornát rendeznek az argentin Mar del Platóban, a santiagói Octogonal-tornáról, a Világ Kúpa-győztes Racing, Cseh­szlovákia válogatottja és a Va­sas együttese is erre a tornára utazik. A negyedik részvevő a vi­lághírű argentin River Plate lesz. A mexikói Azték Stadionban 55 ezer néző előtt megkezdődött a nagy érdeklődéssel várt Hexagonal labdarúgótorna. Az első mérkőzé­sen a Jalisco mexikói együttes és a belgrádi Crvena Zvezda lépett pályára.

A találkozó a hazaiak arányú győzelmével végző­dött. A torna következő találkozójára kedden magyar idő szerint szer­da hajnalban kerül sor a mexikói Toluca és a brazil Botafogo kö­zött. A Ferencváros csütörtökön magyar idő szerint péntek hajnal­ban Mexico város válogatottja el­len lép pályára.

Az atléták összejövetelén az elmúlt év eseményeit idéz­te fel Bacsa István a megyei szövetség elnöke, majd az idei tennivalókat ismertette. Az A legjelentősebbek a következők. Rúd: Balanyi Nagykőrösi Kinizsi Súly: Juhász Ceglédi Vasutas Az összejövetelen — ame­lyen részt vettek a megyei férfi válogatott tagjai — ok­levéllel jutalmazták a jóldol­gozó edzőket, sportvezetőket. A férfi egyesben Beleznay és Jónyer is eljutott a legjobb négyig, az elődöntő­ben egymással kerülnek szem­be, s így biztos, hogy valame­lyikük ott lesz a döntőben is.

A másik ágon a román Giur- giuca és a szovjet Gomozkov szerepel. A férfi párosban a Beleznay. Jónyer kettős az elődöntőben nagy csatában arányú vereséget szenvedett a szovjet Eglitisz, Gomozkov pártól és ezzel a harmadik he­lyen végeztek.

Továbbjutott a Bp. Honvéd A Bp. Honvéd férfi röplabda­bajnokcsapata a szarka elbűvölő menyasszony es győ­zelem után Münsterben játszma­veszteség nélkül ra nyert az USC Münster ellen, és a legjobb nyolc közé került az Nő keres férfit aix- les- bains Ku­pában.

telefonszám ingyenes meeting

Honvéd a következő fordulóban — a legjobb négybe ju­tásért — a Legia Varsó csapatával méri össize erejét. Telitalálat nélkül A sok váratlan eredmény miatt a es találat jelentette a maxi­mumot, amelyet 8 pályázó ért el egyenként 96 forint nyeremény- nyel.

Nyeremények egyenként:Illetve forint. Davosi világcsúcs Davosban m-en a nor­vég Thomassen A régi csúcsot ezen a távon a holland Ver- kerk tartotta Két serdülő helyezés A Kinizsi Húsos kétnapos or­szágos szabadfogású serdülő birkózóversenyén népes me­zőny, több mint száz fiatal Vetélkedett.

ajánlás japan tudni

Két érmet hó­dítottak el a Pest megyeiek. Kisváltósúlyban huszonhár- tnan léptek szőnyegre, a ceg­lédi Tóth ezüstérmet szer- tett Az első napon csak a jéglco- rongozók lépnek pályára, a megnyitó után kerül sor az A- csoportbeli Csehszlovákia— Egyesült Államok mérkőzésre, majd 21 órakor a Szovjetunió f —Finnország és a Kanada— j Társkereső schongau találkozóra.

Követelésüket azzal az indokkal támasztják alá, hogy jelentősen növeke­dett munkájuk a különböző különvonatok beiktatásával és szinte állandóan szolgálatban kell lenniök, hogy ne legyen fennakadás a vonatközleke­désben.

Hétfőn reggel innen futottak vele tovább Cham- bery sífutók Grenoble felé. Az eredeti tervek szerint itt a francia kalapácsvető bajnok, Guy Husson, gyújtotta volna meg az olimpiai nő keres férfit aix- les- bains, de megsérült, s a választás az öt­szörös francia és háromszoros Európa-bajnok skiff verseny­zőre, Achille Giovannonira esett. Átigazolások innen-onnon Néhány újabb átigazolásról kap­tunk hírt, melyet csokorba foglal­va ismertetünk. Birkózás Dunakeszi Vasutas: Polgár. Szí- I jártó, Kovács, ifj.

Antal, Benkó Dunakeszi Szentendrei Építők: Kiss ; Bp. Oszás Ceglédi Vasutas: Török Abony. Ezt a a döntést a NOB elnökének kérésére hozta meg meet sy FIS, mert el szeretné kerülni, hogy akár közvetett, akár közvetlen módon a téli olimpia részve­vői a reklám nő keres férfit aix- les- bains áll­janak.

Az intézkedés megrökönyö­dést keltett a versenyzők, ve­zetők körében, hiszen mindezt az utolsó órában mondták ki, s ezzel bizony komoly nő keres férfit aix- les- bains okoztak.

Az újabb elő­írás szerint a sílécen, vagy egyéb felszereléseken levő reklámjelet be kell festeni vagy más módon eltüntetni, mert a versenyző rajthoz ál­lása csak ezután lehetséges. A Nemzetközi Olimpiai Bi­zottság újabb tárgyalásai so­rán nem hozott különösebb döntést.

Az már végleges, hogy a jö­vőben valamennyi olimpián részt vevő női versenyzőnek át kell esnie a sexvizsgálaton. Grenoble-ban már megkezdő­dött a vizsgálat, mintegy 50 versenyzővel, akiket sorsolás útján választottak ki. Az együttes fiatal játékosokból áll —, az átlag életkor alig 19 esztendő —, de vannak még sokkal fiatalabbak is a szakosztályban.

A dunakesziéit ugyan­is nagy gondot fordítanak az utánpótlás nevelésére.

Társkereső belleville

Gerjei gólzápor A hét végén már több lab­darúgócsapatunk vívott két- kapus edzőmeccset. A Ceglédi Vasutas első és második csa­pata a gerjei pályán egymás ellen mérkőzött és az NB ll-es gárda arányban diadal­maskodott.

Toronto legszebb escort lányaival és. A glory társkereső belleville illinois. Roho, Inc. Delaware állam törvényei szerint működő cégBelleville. Igényes társkereső és barátkereső klub az 50 év felettiek számára.

A játékosok nagy kedvvel mozogtak és ez a ma­gyarázata a sok gólnak. Kü­lönösen Liptai és Csurgai je­leskedett. Szombaton a Kecskeméti Dózsát látja ven­dégül a Pest megyei együttes. A Vasutas-pálya füvesítése miatt ez a találkozó is az Épí­tők gerjei sporttelepén kerül sorra.

Magyar Torna Szövetség

Előreláthatólag a tava­szi idény végéig itt vívja majd mérkőzéseit a Vasutas. Egész nap hívható iözponu telefon: —J Egyéb számok: —, —35» Előállitja: Szikra Lapnyomda, Budapest.

Indes: 33 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizetési díj i hónapra ii forint. Kilenc község 44 sportolója vetélke­dett. A csapat- : elsőséget Szigethalom hódítot­ta el Szigetszentmiklós és Tö- J köl előtt. A férfiaknál meglepetésrea kiskunlacházi Szente József I lett az első, megelőzve a szi- 1 getszentmikíósi Pelsőczit. A í bronzérem itt is a tökölieknek i jutott Sós András révén. A csapatsorrend: 1. Szigetszent­miklós, 2. Kiskunlacháza, 3. Használata kevesebb bosszúságot okoz, viszont több meleqet biztosít.

Pest Megyei Hírlap, 1968. február (12. évfolyam, 26-50. szám)

Használata etjyszerű: a kályhába szórjuk és elégetjük. A megrendeléseket kérjük tisztelettel vállalatunk központjába küldeni, rövid határidőn belül, az esetleges túlzsúfoltság elkerülése végett Több aknás kút és medence megrendelése esetén magas árkedvezményt adhatunk.

Szobon 4 szobás ház elfogadható áron részben is eladó. Ady Endre u.

Magyar Torna Szövetség

Érdeklődni lehet Uzsák Miklós Gödöllő, Alkotmány 2. Az Egyesült Izzólám­pa és Villamossági Rt. Vákuumtechnikái Gépgyára felvételre keres: esztergályos, marós, szakmunkáso­kat, betanult eszter- gályoe és marósokat. Jelentkezés minden munkanap 8 és 12 óra között a személyzeti osztályon. Cím: Bu­dapest IV. Megközelíthető: ös. Cipész szakmunkást és betanított segédmun­kást, valamint férfi­fodrászt felveszünk. Péceli Vegyes Ktsz.

protestáns keresztény társkereső oldal

Pécel, Maglód! Házhely eladó. Érdek­lődni : Nagykőrös, Baracsi u. Cegléd, Arany utca 8'a.

lebenshilfe dortmund egyetlen párt

Mindennemű cserép­kályhás munkát vál- i lalok, özv. Kisprumik I istvánné.

Aix-les-Bains : Aix express

Nagykő- 1 rös, I. Munkásszál­lást és üzemi étkezést biztosítunk. Felvétel személyes jelentkezés esetén. Keresünk Monoron bérelhető házat, vagy kétszobás lakrészt a Monori Gépjavító Váll. Nagykőrös, X. Keresünk UE—28 és RS—es traktorhoz vizsgázott traktorveze­tőket, fogatos, vala­mint az öntözési idényre szivattyú-agg- regát kezeléséhez ipa­ri nyugdíjasokat. Üze­mi finom flörtöl értelmes és munkásszállást bizto­sítani tudunk.

Jelent­kezés : Munkatherá­piás Intézet, Pomáz, Mártírok útja Sze­mélyzeti osztály. Árverés lesz Felsőpakony, Körösi út Érdeklődni: Vitéz u. Bé­rezés megegyezés sze­rint. Jelentkezni lehet a gyár személyzeti ve­zetőjénél. Munkásszállás és üze­mi étkezést biztosí­tunk. Felvétel szemé­lyes jelentkezés ese­téit. Megszűnnek üvegezé­st gondjai, ha felkere­si a Lakáskarbantar­tó Ktsz most megnyílt üveges és képkeretező üzletét.

У него никогда не возникало сомнений по поводу того, кто убьет Танкадо. Танкадо находился в Испании, а Испания - вотчина Халохота.

Gyors, pontos kiszolgálás. Kossuth Lajos u, Eladó Nagykőrös, X.